Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πακέτα Συντήρησης & Καθαρισμού Φ/Β

Πακέτα Service και συντήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 

 Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Απλό (150,00 €) Extra (200,00 €) Full Extra (250,00 €)
 • Παρακολούθηση (ετήσια αξιολόγηση)
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος
 • Μηχανολογικός έλεγχος
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων
 • Παρακολούθηση (ετήσια αξιολόγηση)
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος
 • Μηχανολογικός έλεγχος
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων
 • Καθαρισμός με Heavy Duty Cleaner
 • Παρακολούθηση (ετήσια αξιολόγηση)
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος
 • Μηχανολογικός έλεγχος
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων
 • Καθαρισμός με χρήση Νανοτεχνολογίας

 

 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί & Πάρκα

Απλό (700,00 €) Extra (1000,00 €) Full Extra (1600,00 €)
 • Παρακολούθηση (ετήσια αξιολόγηση)
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος
 • Μηχανολογικός έλεγχος
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων
 • Παρακολούθηση (ετήσια αξιολόγηση)
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος
 • Μηχανολογικός έλεγχος
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων
 • Καθαρισμός με Heavy Duty Cleaner
 • Παρακολούθηση (ετήσια αξιολόγηση)
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος
 • Μηχανολογικός έλεγχος
 • Άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων
 • Καθαρισμός με χρήση Νανοτεχνολογίας